< Geir Helljesen ga oss et glitrende kåseri!
25.02.2013 14:51 Alder: 4 yrs
Kategori: Nyheter
Av: Knut Lund Sjurseth

KIRKERÅDETS LEDER I STORSLAG I GAND Y’s MEN’s CLUB 18 FEBRUAR


Svein Arne Lindø holdt et interessant fordrag

Arne Dragsund overrakte en CD som takk fra klubben

En lydhør forsamling

Svein Arne Lindø gjestet Gand YMC med et gnistrende foredrag mandag 18. februar 2013. Lindø ble introdusert av Arne Dragsund som ledet kveldens møte. Han ga foredragsholderen noen stikkord i anledning Samlivsutvalgets innstilling. Han ønsket også at den nye kirkeordningen ble adressert.

Svein A Lindø er en «Kirkens stridsmann» som tilkjennegir tydelige meninger og klare standpunkter. Han åpnet med å redegjøre for trosopplæringens kår i kirken av i dag. Myndighetene – regjering og Storting – har bevilget et beløp på rundt 250 mill kroner (2005-verdi) for at det skal drives aktiv trosopplæring i menighetene. Dette som en kompensasjon for at trosopplæringen er tatt ut av skolen; et resultat av det multikulturelle samfunn. Statsråd Rigmor Åserud, som blant annet er kirkeminister, har gitt en klar påminnelse om at menighetene har en tydelig forpliktelse til å benytte de tildelte midlene og sørge for at trosopplæringen dermed gis. Lindø mener å se at der er store forskjeller mellom de enkelte menigheter i dette spørsmålet. Noen er gode på trosopplæring; andre er det ikke.

«Hva er Kirken?», spurte Svein Arne Lindø. Departementet teller vigsler, konfirmasjoner, gravferder, dåp og gudstjenester – som et mål på Kirkens aktivitet. Men der er så uendelig mye mer. Gjennom alle ukedagene – ikke bare søndagene – drives et mangfoldig virke – kirkeringer, korøvelser, kristelig speiderarbeid og mye annet frivillig arbeide. Skal myndigheter og samfunnet få et reelt bilde av hva som foregår i kirkelig sammenheng, må alt det frivillige og støttende arbeidet tas med.

Foredragsholderen kom også inn på tema som sikkert ville oppfattes kontroversielle. Han nevnte klimapolitikk, oljeutvinning og andre tilsvarende inngrep i selve Skaperverket. Skulle Kirken engasjere seg i slike spørsmål? Lindø mener Ja, men der fikk han til dels motbør i den etterfølgende debatten.

Lindø kom inn på den nylig gjennomførte grunnlovsendringen. Paragraf 2 i Grunnloven er forandret, men fortsatt står det at Norge er tuftet på det kristne og humanistiske livssynet. Det viktigste i endringen er skillet mellom stat og kirke. Under stortingsdebatten i forbindelse med endringen var det mange som gikk på talerstolen og bekjente tilhørighet til det kristne verdigrunnlaget. På bakgrunn av Stålsett-utvalgets innstilling har Kirkerådet avgitt en enstemmig uttalelse der det sies klart at samfunnet er tuftet på den kristne kulturarven. Dermed går Kirkerådet imot Stålsett-utvalgets forslag om at gravferd skal være en kommunal oppgave.