< Besøk hos venner i Herning Y’s Men’s Club
19.10.2014 14:55 Alder: 5 yrs
Kategori: Nyheter
Av: Arne Dragsund

Charterfesten 2014

Gand y’s Men’s Club hadde charterfest i Gand kirke mandag 13.oktober. Presidenten i klubben, Tharald Brekne, ledet festen. Det var godt frammøte denne kvelden.


Presidenten deler ut nåler til Øyvind Johan Aardal og Tormod Henne t.h. (Foto A Dragsund)

Stein Gjeruldsen t.h.fortalte fra verdenskonventet i India. Tharald Brekne t.v. (Foto A Dragsund)

Besøk av DG Solveig Haraldseide Gjeruldsen. (Foto A Dragsund)

Vakker sang av Hege Kristin Kjærvoll, akkompagnert på piano av Bengt Norbakken. (Foto A Dragsund)

Verdenskonventet i India

Stein Gjeruldsen fra klubben i Bekkefaret fortalte om verdenskonventet som var i Chennai i India 4.-7.august i år. 14 personer fra Y’s Men’s klubbene i Norge deltok på konventet. Det var lagt inn i programmet en rundtur på 4 dager med både buss, tog og fly, så deltakerne fikk se og oppleve mye av arkitektur, templer, natur, folkeliv og severdigheter. Blant annet besøkte de det kjente mausoleet Taj Mahal i byen Agra nord i India, og de kom en tur til elva Ganges. Verdenskonventet i India var det 71. i rekken. I 2016 skal verdenskonventet være på Taiwan.

Store kontraster

Gjeruldsen viste bilder fra selve verdenskonventet og de stedene de besøkte på deres rundtur. Kontrakten mellom de flotte hoteller og fattigdom og nød like utenfor, der folk bor i skur av treplanker og bølgeblikk, var ganske stor og iøynefallende. Det var soldater og politi overalt, og delegatene på konventet ble kjørt gjennom et program som var nokså lukket uten særlig kontakt med det vanlige livet blant den indiske befolkning.

Nytt fra konventet

DG Solveig Haraldseide Gjeruldsen orienterte kort om det nye som ble bestemt på konventet. Det viktigste var at det nå er opprettet en mulighet for folk til å besøke Time of fast-prosjekter ved at de kan bidra med arbeidskraft i 3 uker. Dette programmet kalles ”Step for all”. Tur og delvis opphold betales av den enkelte, men det blir lagt til rette for kontakt og besøk til disse prosjekter. Ellers nevnte hun at Europakonventet 26.-28.juni 2015 blir i Arendal.

Nye medlemmer

På charterfesten ble to nye medlemmer ønsket velkommen, nemlig Øyvind Johan Aardal og Tormod Henne. De fikk utdelt sine nåler. Og det var skifte av nåler blant president, visepresident og pastpresident. Det er nå 38 medlemmer i Gand Y’s Men’s Club.

Takk for besøket

Arne Dragsund hadde dagens 3 minutter og Per Inge Fjelde hadde andakt. Etter en deilig bevertning, hadde vi flott sang og musikk av Hege Kristin Kjærvoll og kantor i Gand menighet, Bengt Nordbakken. Takk til dere for vakker sang og musikk! Og takk til Stein Gjeruldsen og distriktet sin leder (DG) Solveig Haraldseide Gjeruldsen for besøket til klubben vår denne gang!