< Årsmøte Gand Y's Men's Club 2014
17.04.2014 15:00 Alder: 5 yrs
Kategori: Nyheter
Av: Alfred Alsaker

Juss for samfunnets svakeste

På møtet i Gand Y's Men's club mandag 7/4-2014 hadde vi besøk av advokat Anne Kroken som gav oss et tankevekkende foredrag over temaet "Juss for samfunnets svakeste".


Advokat Anne Kroken (Foto: A Alsaker)

Kveldens møte ble avholt i Ungdomssalen. (Foto: A Alsaker)

Anne Kroken begynte med å gi et lite sammendrag av sin karriere frem til nå, hun tok juridikum ved Universitetet i Bergen og har videre arbeidet hos Fylkesmannen, Helsetilsynets kontinentalsokkelkontor, i Rogaland politidistrikt og nå som privatpraktiserende advokat i advokatfellesskapet Stavanger Advokatene og er en meget profilert forsvarsadvokat.

Anne Kroken påtar seg mye arbeid for fri rettshjelp. Hun gikk igjennom de begrensninger som ligger på denne tjenesten, deriblant at om en blir arrestert og satt i varetekt har man rett til å ringe en advokat, men om man ikke har midler til privat advokatbistand, så får man først fri rettshjelp etter at det har gått 24 timer. Dette er en regel som selvfølgelig rammer de svakest stilte i samfunnet. Videre er det svært begrenset tid advokatene får til forberedelse og oppfølging av arrestantene.  Kirkens bymisjon har i den senere tid kommet opp med et tilbud som heter Gatejuristen, og det er tenkt som et utvidet tilbud til narkomane og andre svakerestilte til å få mer praktisk juridisk bistand som går utover fri rettshjelp.

Videre fikk hun frem at de svakeste ofte blir gjenganger og havner i en ond sirkel. Det begynner ofte med at de er barn av svakerestilte og havner i barnevernsinstitusjoner etter å ha opplevd mye ondt. Videre når de blir voksne mangler de ofte de grunnleggende verktøyene for å fungere i samfunnet og ender etterhvert opp i politiets søkelys i forbindelse med rusmiddelbruk og småkriminalitet. Slik kan så den onde sirkelen fortsette til neste generasjon.

Varetektsbruken i Norge er ofte slik at de småkriminelle blir sittende på glattcelle over lengre tid,  noe som er en deprimerende opplevelse selv for de sterkeste, pga mangel på sonings plasser i fengslene. 
Rettsvesenet maler langsomt så når saken kommer opp til doms er ofte straffen for det meste sonet i varetekt og siden det ikke er mulig å søke om rehabiliteringsplass etter soning før dom er gitt, blir det ikke mulig å gå over i rehabilitering direkte etter soning, siden ventetiden for plass er lengre enn den gjenstående tiden for soning. Når den insatte så slippes fri, er det veldig fort for dem å falle tilbake til sitt gamle oppførselsmønster og dermed ende i politiets søkelys på nytt.

Det ble en lang spørsmål og svar runde etter foredraget der flere av medlemmene fortalte om sine opplevelser med svakerestilte og systemet.

 

Etter en god prat rundt kveldsmaten, holdt Geir M Mykletun en "3 minutt" der han redegjorde for et interessant byggeprosjekt i Kristiansand, der han administrerer hele eiendomsutviklingen.

Klaus Gøthesen avsluttet med andakt.